Dokumentacja medyczna

Orzeczenie o niepełnosprawności z dn. 25.10.2010 r.


str. 1


str. 2
Zaświadczenia lekarskie z dn. 28.10.2010 r.
Karta informacyjna leczenia szpitalnego z dn. 19.08.2009 r.